Merker-Vandreleieren-2020-hoved

Leirmerke basert på utkast av Ådne Bruaset Engen

Leirkomite 2020

Bjørn Erik Hjellset

Leirsjef 2020 (Teknisk sjef 2012)
hjellset@gmail.com Telefon: 90519007

Janne Harstad

Administrasjonssjef 2020
Jaha@123.no Telefon: 957 76 858